«Розум не є посудиною, яку слід наповнити, а є вогнем, який потрібно розпалити» (Плутарх). Глибоке розуміння особистості дитини дозволяє спрощувати процес засвоєння знань та допомагає заохочувати її до самостійності. Тьютор надихає свого підопічного на більше: зосереджує на можливостях, позитивно «інфікує» ентузіазмом, розвиває внутрішню мотивацію до розвитку, утверджує віру у власні сили.