Іnventor School готує своїх учнів жити і працювати в умовах такого ринку праці, якого світ ще не пізнав. А відтак, у своїй діяльності школа прагне розвинути у вихованців такі глобальні уміння та навички:

1) Вміння вчитися є глобальною компетенцією людини. Ймовірно, те, що буде вивчено у конкретному проміжку часу, досить швидко застаріє. І щоб адаптуватися до нових потреб, навичка вчитися є незамінною. Вона залежить від різноманітних чинників, яким в Inventor School приділяється достатньо уваги. Читати, писати, зосереджуватися, слухати, виокремлювати задачі, планувати, креативно вирішувати проблеми, рефлексувати – це і ще багато іншого, що лежить в основі організації навчальної діяльності, буде дитиною неодноразово використано впродовж життя.

2) Самостійність – одна з глобальних компетенцій людини. Ставити цілі, вміти себе стимулювати, раціонально розподіляти свої ресурси, використовувати усі можливості – це ті навички, які зароджуються у початковій школі. Наш обов’язок – створити умови для їх розвитку.

3) Використання сторонніх ресурсів – це вміння, що включає як інформованість про їхню наявність, так і розуміння принципів їхнього відповідального й раціонального використання. Цей взаємозв’язок навчання й виховання наскрізь пронизує будь-яку діяльність у школі.

4) Взаємодія з іншими – вміщує в собі навички командної роботи, співпраці як у реальності, так і віртуально, завдяки технологіям. Змалку дітей вчимо бачити й відчувати соціальні взаємозв’язки, залежність один від одного, розуміти, що входить у поняття лідерства, наслідування і одночасно – власної ідентичності.

5) Взаємодія зі світом – одна із основних умов глобалізації. Коли ж, як не в початковій школі, показати дітям способи та користь від взаємодії спільнот. Вивчення іноземних мов, міжнародна проектна діяльність, та й, нарешті, просто дружні online контакти з однолітками з різних континентів – це не сприймається дітьми як обов’язкова навчальна програма, а є суттю самого життя.

6) Трансдисциплінарність – актуальна якість для дорослою людини. Але у початковій школі, через багаточисленну проектну діяльність, ми заохочуємо дітей до знань з багатьох дисциплін і вчимо розумінню того, що складні ситуації швидше та ефективніше вирішувати у співпраці з експертами.

7) Грамотність у різних аспектах: фінансова, культурна, історична, цифрова, технологічна та інші – показує рівень розвитку людини та є наслідком самої освіти. У початковій школі також закладається їхній фундамент. Спонукаємо дітей до презентацій, виступів перед аудиторією, участі в змаганнях, олімпіадах, творчих конкурсах – так розвиваємо їхню інтелектуальну грамотність. Організовуємо спілкування із представниками інших культур – напрацьовуємо культурну грамотність; допомагаємо розробляти відеоблоги, показуємо зразки якісних взаємодій у соціальних мережах – вчимо цифрової грамотності тощо.

8) Інженерне мислення та винахідництво – навички та вміння з проектування, будівництва, вдосконалення машин і процесів. Це інтелектуальна діяльність по застосуванню досягнень науки та власної творчості для вирішення проблем людства. Початкова школа Іnventor School працює з обдарованими дітьми, які мають схильність до такої діяльності. Нашою основною задачею є пробудження, підтримка таких інтересів дитини та допомога у перетворенні цього потенціалу на якісну професійну діяльність в майбутньому.