включає в себе вивчення таких курсів як «Робототехніка», «Юні інженери», «Наука і технології» та сприяє формуванню компетентностей в галузі техніки й технологій. Розвиває у дітей здатність до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без шкоди для середовища, до використання технологій для власної самореалізації.

Курс «Юні інженери» –  знайомить дітей з різними видами рухів (обертальний, коливальний, поступальний) та роботою простих механізмів і передач руху, таких як: шестерня, колесо та вісь, блок, важіль, шківи та ремені, похила площина, зубчаста, ремінна, черв’ячна, рейкова передачі, кривошипний та храповий механізми. Діти, досліджуючи роботу механізмів, з якими вони мають справу у повсякденному житті, відчують себе юними вченими, інженерами, винахідниками. На заняттях учні отримають перший дослід наукового підходу до досліджень, включаючи спостереження, осмислення, прогнозування, аналіз. Навички та здібності, що розвиваються: дрібна моторика, розуміння основ механіки, технічна грамотність, технічний словниковий запас, вміння працювати в команді.

Курс «Робототехніка» представляє унікальну можливість опанувати базові поняття робототехніки – конструювання іграшки-робота та  програмування його на ПК. Моделі збираються з пластмасових деталей  та електронних компонентів – датчиків, моторів, USB – комунікатора. Використовуючи ресурсний набір, що містить понад 300 технічних деталей,  учні будуватимуть іграшок-роботів   та запрограмовуватимуть їх на виконання певних  дій. Графічне програмне середовище дозволяє легко опанувати основи програмування та алгоритмізації. 

«Наука та технологія» – курс, що дозволяє отримати базові знання з механіки у цікавій формі.  Конструюючи та досліджуючи моделі, діти вивчають основні фізичні поняття та закони механіки. Кожне заняття – це як лабораторна робота з фізики, але з улюбленим конструктором LEGO, де, перш ніж провести експеримент та отримати результат, потрібно сконструювати власний прилад. Діти працюють з вимірювальними приладами та вивчають  принципи роботи простих механічних приладів та пристроїв. На другому рівні навчання діти вивчають розділи «Пневматика» та «Відновлювальні джерела енергії», вивчають такі фізичні величини як: тиск, робота та енергія, потужність, сила струму, напруга, та знайомиться з одиницями їх вимірювання: бар, Па, Дж, Вт, А, В.