Основи такої освіти наскрізно проходять через усі навчальні дисципліни школи. Адже формувати соціальну  та громадянську компетентність, розвивати самостійність, активну громадянську позицію, підприємливість треба комплексно. Якою може бути поведінка особистості  в суспільству, чи вміє вона відстоювати власні інтереси, як ставиться до особистого, сімейного і суспільного здоров’я, безпеки? Усі ці світоглядні ознаки формуються впродовж багатьох років та під час різноманітних видів діяльності дитини.