Навчальний план школи укладено з дотриманням Державного стандарту початкової освіти, в який інтегровані навчальні курси Технічної студії «Винахідник». Він вміщує такі освітні галузі, навчальні дисципліни та курси:

Мовно-літературна освітня галузь

включає в себе вивчення таких предметів як  «Читання», «Письмо», «Українська мова»,  «Українська література», «Англійська мова» та курси «Серйозні ігри з Лего», «Динамічне читання», «Каліграфія». Через різні види діяльності у дітей формуються комунікативні та читацькі компетентності, які допомагають не тільки успішно взаємодіяти з іншими (висловлювати думки, почуття, ставлення), а й аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та доречно використовувати її. Багато навчальних матеріалів для занять, враховують специфіку нашої школи та підтримують головні ідеї винахідництва, технічної творчості, ролі відомих людей. Наприклад, у першому класі зміст читання побудований на тексах про Стіва Джобса, Ілона Маска, фантастичні пригоди роботів, захоплюючі подорожі мандрівників та інше. Серйозне вивчення англійської мови передбачає багато інтерактиву, в тому числі і он-лайн зв’язки  під час проектної роботи із англомовними ровесниками. Багато-багато різноманітної діяльності  із застосуванням  наборів Лего забезпечують розвиток дрібної моторики, а отже, впливають на активність багатьох центрів мозку, покращують мислення, зорове сприйняття інформації, мовленєві уміння.  Курс «Каліграфії» дотично допомагає вдосконалювати геометричні вміння (бачення розмірів, 3-D орієнтація) та мистецько-естетичні. Адже працювати з перами й чорнилом треба охайно.  На цьому курсі діти вчаться розуміти, що все, що виходить з-під їхніх рук, повинно бути красивим. Курс «Серйозні ігри з Лего» є складовою предметів «Читання», «Українська література», «Англійська мова». На ньому діти вчаться впевнено говорити на різні теми; створюють і послідовно вибудовують та переказують історії , збагачують свій словарний запас; вчаться аналізувати розповіді, персонажі, сюжети, визначати й розуміти концепції різних жанрів. Також на цьому курсі діти вдосконалюють технологічні компетентності, працюючи з смартфонами, планшетами, ноутбуками, спеціальним програмним забезпеченням. Курс «Динамічне читання» є частиною предмету «Читання» у першому класі. Його основна мета збільшити швидкість читання одночасно із запам’ятовуванням  та аналізом змісту тексту. На цих заняттях діти також відпрацьовують  виразність читання та образність сприйняття прочитаного. Це суттєво допомагає відчувати задоволення та формує любов до книжки.

Математична освітня галузь

включає в себе вивчення таких предметів як «Математика» та курсів «Захоплююча математика», «Робототехніка», «Юні інженери», «Архітектура»

Ці предмети та курси  допомагають сформувати математичні навички, розвивають мислення і здатність робити усвідомлений вибір, вчать розпізнавати й моделювати процеси та ситуації із повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів.  Одне із важливих умінь, яке відпрацьовується на курсах – це критично оцінювати дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач. Для цього діти вчаться виокремлювати проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, моделювати процеси і ситуації, розробляти стратегії (плани) дій та  застосовувати досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу. Усі курси із застосуванням наборів Лего включають різноманітні завдання із  схемами, таблицями, схематичними малюнками. Діти конструюють об’ємні фігури за заданими розмірами, створюють макети реальних та уявних об’єктів, будують з геометричних фігур різні конструкції.

Природнича освітня галузь

включає в себе вивчення інтегрованого навчального предмету «я пізнаю світ» та курсів «Наука і технології», «STEMjunior», «Цікава географія». Це унікальні авторські курси, що уособлюють освіту  формату STEM. На них діти опановують компетентності в галузі природничих наук, техніки й технологій, екології. У сукупності ця освітня галузь формує основи наукового світогляду, критичного та екологічного мислення. Діти досліджують світ, шукають відповіді на  актуальні запитання, спостерігають, експериментують, моделюють  та отримують радість від пізнання природи. Також курси вчать бачити  взаємозв’язки об’єктів та явищ, роль природничих наук і техніки  в житті людини; відповідально діяти у природі.

 «STEMjunior» –  курс, що поєднує комп’ютерні та природничі науки, проектування та математику, а також сприяє набуттю навичок командної роботи, комунікації, роботи над проектами, аналітичного мислення, швидкого пошуку та обробки інформації. На заняттях діти конструюватимуть різноманітні моделі та вирішуватимуть актуальні наукові здачі (наприклад, утилізація та переробка сміття, боротьба з природними катаклізмами, відновлювальні джерела енергії та інше). За допомогою спеціального програмного забезпечення StoryVizualizer діти набуватимуть практичних навичок роботи з комп’ютером, вчаться робити презентації своїх проектів.

«Цікава географія» –  курс, що познайомить дітей з найцікавішими куточками нашої планети, їх географічними особливостями, історією відкриття; рослинним та тваринним світом; кліматом та ландшафтом; людьми, що там проживають, їх культурою, традиціями, сферою діяльності; визначними природніми та архітектурними пам’ятками та багато іншого. Курс  розвиває кругозір, географічну  й туристичну грамотність, знайомить з різними народами та їх традиціями, способом життя, найвизначнішими природніми та рукотворними пам’ятками різних регіонів, національними героями та відомими людьми світу.

 «Наука та технологія» – курс, що дозволяє отримати базові знання з механіки у цікавій формі.  Конструюючи та досліджуючи моделі, діти вивчають основні фізичні поняття та закони механіки. Кожне заняття – це як лабораторна робота з фізики, але з улюбленим конструктором LEGO, де, перш ніж провести експеримент та отримати результат, потрібно сконструювати власний прилад. Діти працюють з вимірювальними приладами та вивчають  принципи роботи простих механічних приладів та пристроїв. На другому рівні навчання діти вивчають розділи «Пневматика» та «Відновлювальні джерела енергії», вивчають такі фізичні величини як: тиск, робота та енергія, потужність, сила струму, напруга, та знайомиться з одиницями їх вимірювання: бар, Па, Дж, Вт, А,В.

 

Технологічна освітня галузь

включає в себе вивчення таких курсів як «Робототехніка», «Юні інженери», «Наука і технології» та сприяє формуванню компетентностей в галузі техніки й технологій. Розвиває у дітей здатність до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без шкоди для середовища, до використання технологій для власної самореалізації.

Курс «Юні інженери» –  знайомить дітей з різними видами рухів (обертальний, коливальний, поступальний) та роботою простих механізмів і передач руху, таких як: шестерня, колесо та вісь, блок, важіль, шківи та ремені, похила площина, зубчаста, ремінна, черв’ячна, рейкова передачі, кривошипний та храповий механізми. Діти, досліджуючи роботу механізмів, з якими вони мають справу у повсякденному житті, відчують себе юними вченими, інженерами, винахідниками. На заняттях учні отримають перший дослід наукового підходу до досліджень, включаючи спостереження, осмислення, прогнозування, аналіз. Навички та здібності, що розвиваються: дрібна моторика, розуміння основ механіки, технічна грамотність, технічний словниковий запас, вміння працювати в команді.

Курс «Робототехніка» представляє унікальну можливість опанувати базові поняття робототехніки – конструювання іграшки-робота та  програмування його на ПК. Моделі збираються з пластмасових деталей  та електронних компонентів – датчиків, моторів, USB – комунікатора. Використовуючи ресурсний набір, що містить понад 300 технічних деталей,  учні будуватимуть іграшок-роботів   та запрограмовуватимуть їх на виконання певних  дій. Графічне програмне середовище дозволяє легко опанувати основи програмування та алгоритмізації.

«Наука та технологія» – курс, що дозволяє отримати базові знання з механіки у цікавій формі.  Конструюючи та досліджуючи моделі, діти вивчають основні фізичні поняття та закони механіки. Кожне заняття – це як лабораторна робота з фізики, але з улюбленим конструктором LEGO, де, перш ніж провести експеримент та отримати результат, потрібно сконструювати власний прилад. Діти працюють з вимірювальними приладами та вивчають  принципи роботи простих механічних приладів та пристроїв. На другому рівні навчання діти вивчають розділи «Пневматика» та «Відновлювальні джерела енергії», вивчають такі фізичні величини як: тиск, робота та енергія, потужність, сила струму, напруга, та знайомиться з одиницями їх вимірювання: бар, Па, Дж, Вт, А, В. 

Інформатична освітня галузь

включає в себе вивчення предмету «Інформатика» та курсів «Робототехніка», «STEMjunior»,  .   На них діти вчаться  вирішувати проблеми (задачі) із використанням цифрових пристроїв, вивчають правила безпечного та етичного поводження в інформаційному суспільстві;  створюють інформаційні продукти та програми для ефективного розв’язання проблем.

Курс «Робототехніка» представляє унікальну можливість опанувати базові поняття робототехніки – конструювання іграшки-робота та  програмування його на ПК. Моделі збираються з пластмасових деталей  та електронних компонентів – датчиків, моторів, USB – комунікатора. Використовуючи ресурсний набір, що містить понад 300 технічних деталей,  учні будуватимуть іграшок-роботів   та запрограмовуватимуть їх на виконання певних  дій. Графічне програмне середовище дозволяє легко опанувати основи програмування та алгоритмізації.

«STEMjunior» –  курс, що поєднує комп’ютерні та природничі науки, проектування та математику, а також сприяє набуттю навичок командної роботи, комунікації, роботи над проектами, аналітичного мислення, швидкого пошуку та обробки інформації. На заняттях діти конструюватимуть різноманітні моделі та вирішуватимуть актуальні наукові здачі (наприклад, утилізація та переробка сміття, боротьба з природними катаклізмами, відновлювальні джерела енергії та інше). За допомогою спеціального програмного забезпечення StoryVizualizer діти набуватимуть практичних навичок роботи з комп’ютером, вчаться робити презентації своїх проектів. 

Соціальна і здоров’язбережувальна, громадянська та історична освітні галузі

Основи такої освіти наскрізно проходять через усі навчальні дисципліни школи. Адже формувати соціальну  та громадянську компетентність, розвивати самостійність, активну громадянську позицію, підприємливість треба комплексно. Якою може бути поведінка особистості  в суспільству, чи вміє вона відстоювати власні інтереси, як ставиться до особистого, сімейного і суспільного здоров’я, безпеки? Усі ці світоглядні ознаки формуються впродовж багатьох років та під час різноманітних видів діяльності дитини.

Мистецька освітня галузь

Представлена навчальним предметом «Мистецтво» та  курсом «Архітектура». Наша мета –  у процесі пізнання мистецтва сприяти художньо-творчому самовираженню дітей; розвивати їх художньо-образне,  асаціативне мислення та дати можливість глибше пізнати себе через таку діяльність.

На курсі  «Архітектура» діти познайомляться з дивовижним світом архітектури. Розглянуть більшість стилів в архітектурі, навчаться їх відрізняти та запам’ятають їх особливості. Вивчать більше сорока архітектурних, композиційних термінів. За допомогою LEGO діти познайомляться з найвідомішими та найцікавішими прикладами сучасної та стародавньої архітектури. Конструюючи виключно з білих деталей, діти зосереджуються на формі споруди, таким чином розвивають свою просторову уяву. На творчих заняттях діти створюють свої шедеври за власними ідеями та ескізами, навчаться працювати з олівцем, зображати план, фасад, розріз та перспективу будівель та споруд. Учні розвивають дрібну оторику рук, просторову уяву, уміння переносити свої ідеї на папір та втілювати їх в моделях.  Працюючи в команді, діти навчаються розподіляти обов’язки між собою в залежності від складності моделі або інструкції.

Фізкультурна освітня галузь

Представлена предметом «Фізична культура». Школа турбується про гармонійний фізичний розвиток своїх вихованців. Сформувати стійку мотивацію до занять фізичною культурою і спортом  допомагають спортивні секції, які наші діти мають змогу відвідувати  впродовж навчального тижня. Ми впевнені, що навчаючи їх правилам безпечної і  чесної гри,  розвиваючи  у них вміння боротися, вигравати і програвати; допомагаючи усвідомлювати значення фізичних вправ для здоров’я, задоволення, гартування характеру – зможемо закласти фундамент для повноцінного самовираження наших вихованців впродовж життя.