Ця Концепція відображає філософію початкової школи Inventor School. 

Концепція початкової школи Inventor School

Вступ

Світ невпинно рухається в технологічну епоху. Зміни, які колись потребували тисячоліть, потім сторіч, десятиріч, тепер проходять щодня. У просторі з’явилися величини, такі як наносекунди, нанометри – це вже інший вимір планети та інший час. Зміни –  необоротні, вони мають глобальне значення та викликані інноваціями у сферах, які нещодавно вважалися фантастичними. На планеті вже діє штучний інтелект. Цифрова реальність стає гравцем на полі еволюції. А така загальнолюдська ціннісна категорія як мораль  – набуває у цифровому світі іншу конфігурацію.

Ми відчуваємо цей «вітер змін» і об’єднуємо навколо себе маленьких винахідників, які стануть програмістами-конструкторами та етичними користувачами технологічної епохи.

  1. Inventor School – інноваційна STEM-школа

Тут для дітей молодшого шкільного віку застосовують не тільки загальновизнані  програми та методики, а й розробляють власні освітні технології.  Для нас є важливими знання та навички, передбачені  Державним стандартом початкової освіти, водночас ми залишаємо за собою право подавати їх у іншій послідовності та інших ефективних формах, щоб на запит учнів робити освітній контент сучасним.

Оскільки покоління дітей змінюються кожні три роки, то наш освітній педагогічний пошук не закінчиться ніколи. Ми   орієнтуємося на таку освітню модель, де основним способом отримання знань є проектна діяльність і навчання через дію. Саме це  допомагає дітям здобувати знання вмотивовано та паралельно із відпрацюванням глобальних навичок 21 сторіччя. Ми спонукаємо  дітей до активної участі в  найвідоміших міжнародних проектах. Це дає їм змогу випробовувати себе на арені світової конкуренції та відповідати часу.

Наше освітнє середовище вибудовується на основі вікових особливостей   та допомагає вирішувати задачі особистісного розвитку у чотирьох сферах: емоційній, соціальній, технологічній, інтелектуальній. Результатом навчання в школі ми вважаємо не бал стандартизованого тесту, а вміння молодої людини  стати успішною у нових культурних та економічних умовах: бути відповідальною за свою освіту; знати свої сильні сторони і зони росту; вірити в свої можливості й швидко адаптуватися до змін; бути творчим й мати допитливий розум; працювати з інформацією, генерувати ідеї; відстоювати власні думки, бути як самостійним гравцем, так і членом команди; уміти приймати точки зору інших і ефективно спілкуватися, співпрацювати, ділитися, турбуватися про інших; бути готовим до швидкої зміни діяльності та перекваліфікації; мати живий інтерес до світу.

  1. Inventor School – демократична школа

У нас мало стандартизації і багато свободи розвитку.  Це означає, що освітній шлях конкретної дитини може не співпадати з єдиним для всіх навчальним планом. Адже у  центрі освітнього процесу ми ставимо дитину і відкриваємо їй  можливість впливати на те, що відбувається навколо. У нас недопустима силова дисципліна.

Ми будуємо відкриті партнерські стосунки між  педагогами і дітьми. У командній взаємодії, серед людей із подібними інтересами кожен має рівне право на помилку, як і право разом чи самостійно обирати напрям руху та спосіб взаємодії з навчальним матеріалом. Такі стосунки допомагають розвинути  відповідальність, почуття власної гідності, повагу до навколишніх та вміння співпрацювати.

  1. Inventor School – школа із родинними цінностями

Ми розуміємо, що кожна дитина є транслятором родинної культури. Ми поважаємо сімейні цінності кожної дитини і  можемо посприяти їй, як носію певного світогляду,  інтегруватися у суспільство, використовуючи свої сильні сторони та нейтралізуючи слабкі.

Тільки у співпраці  з сім’єю можна допомогти дитині сформувати короткострокові і довгострокові цілі та мотивувати її на досягнення результату. Вважаємо, що вплив сім’ї у цьому процесі є визначальним. Повага, відповідальність, чесність, доброта, співчуття, оптимізм, гармонійність, гнучкість, вміння конструктивно протистояти життєвим викликам –  це ядро цінностей, що закладаються у сім’ї. На їх базі школа може допомогти збудувати соціальні вміння та  комунікаційні навички.  Максимальна користь для дитини в тому, щоб школа та сім’я побудували свої стосунки на основі партнерства, довіри та взаємоповаги.

Ми поважаємо вибір кожної сім’ї і розуміємо, що батьки у постійному пошуку найкращого для своєї дитини. Якщо з певних причин школа не може забезпечити розкриття її потенціалу, ми вважаємо чесним і необхідним сповістити про це батьків та порадити змінити навчальний заклад.   Ми уважно спостерігаємо за нашими учнями і намагаємося обрати кращий шлях для їх розвитку. Але якщо світоглядні цінності сім’ї не співпадають із філософією закладу – результати не досягаються.   Довіра і доброзичливе ставлення родини та школи – є найважливішими чинниками формування позитивного ставлення дітей до навчального процесу. Ми завжди можемо вплинути і змінити хід подій, щоб наші діти мали задоволення від кожного навчального дня.

  1. Inventor School – школа, яка розвивається

Ми шукаємо свій власний шлях, орієнтуючись на найкращі світові школи, але водночас враховуємо особливості нашого менталітету, історії, культури. Ми вважаємо, що кожен учень, кожен дорослий співробітник і школа вцілому мають право на помилку. Без помилок не буває навчання. Ми впевнені, що будь яку систему (людину чи організацію) характеризують не помилки, які вона здійснила, а реакція на ці помилки.  Якщо реакція спонукає до виключення факторів, що породили помилку,  – людина і організація навчаються та розвиваються. Нарікання, підозрілість приводять до нервозності й непродуктивних дій і тих, хто навчається, і тих, хто вчить. Навчання і розвиток потребують доброзичливої психологічної атмосфери, стимулюючої до розумного ризику.

  1. Inventor School – школа із власним поглядом на життя

Концепція школи може доповнюватися новими ідеями, а навчальний план – інноваційними методиками та технологіями, яких потребує швидкоплинний світ.  Школа залучає молодих талановитих вчителів, які є новаторами і готові з нами створювати найцікавіше навчальне середовище для наших учнів. Для нас важливо, щоб діти мали широкий розумовий кругозір і  невичерпну творчу ініціативу. Це досягається у атмосфері довіри, взаємоповаги і розуміння, що ми є одна команда.

18.05.2018                                                  Творчий колектив Inventor School

Запрошуємо до співпраці усіх, хто розділяє Концепцію Inventor School!